Retikulocyty to niedojrzałe formy krwinek czerwonych. Jak zbadać ich poziom i o czym świadczą zbyt niskie lub zbyt wysokie wartości retikulocytów?

Retikulocyty krążą we krwi krócej niż 48 godzin. Wytwarzane są w szpiku, gdzie dojrzewają około 3 dni. Następnie uwalniane są do krwiobiegu. Po 48 godzinach stają się dojrzałymi erytrocytami. Retikulocyty zawierają charakterystyczne resztki organelli komórkowych i RNA. Im ich więcej, tym młodszy jest retikulocyt. Ta właściwość ma zastosowanie w określaniu liczby retikulocytów we krwi obwodowej oraz odsetka poszczególnych ich frakcji.

Wzrost liczby retikulocytów

Zbyt duża liczba retikulocytów nazywana jest retikulocytozą. Do wzrostu liczby retikulocytów może dojść z kilku przyczyn. Wśród nich wymienia się niedokrwistość pokrwotoczną oraz niedokrwistość wywołaną przyspieszonym rozpadem erytrocytów (hemolityczną). Do retikulocytozy dochodzi w przewlekłym niedotlenieniu – chorobach płuc, wadach serca, po przebywaniu na dużych wysokościach (u osób, które przebywały w wysokich górach podwyższona retikulocytoza występuje przez okres dłuższy niż 6 tygodni). Wzrost liczby retikulocytów obserwuje się również podczas leczenia substytucyjnego niedokrwistości wywołanych niedoborem żelaza, witaminy B12, kwasu foliowego oraz podczas stosowania erytropoetyny, po usunięciu śledziony, a także podczas obfitych krwawień, w okresie zdrowienia po chemioterapii, transplantacji szpiku, aplazji szpiku indukowanej lekami.

Zmniejszenie liczby retykulocytów

Zmniejszenie liczby retikulocytów nazywane jest retikulopenią. Może do niej dojść z powodu: niedokrwistości z niedoboru żelaza, witaminy B12, B6, kwasu foliowego i miedzi, niedokrwistości w chorach przewlekłych, w stanach niedoboru erytropoetyny – np. w niewydolności nerek.

Jak zbadać poziom retikulocytów?

Aby zbadać poziom retikulocytów, wykonuje się badanie z krwi. Badanie retikulocytów warto wykonać, gdy pojawiają się takie objawy, jak: osłabienie, bladość skóry, szybkie męczenie się, bóle i zawroty głowy, kołatanie serca. Badanie przydatne jest w celu różnicowania niedokrwistości, a także w ocenie aktywności szpiku w niedokrwistości normocytowej (np. w podejrzeniu utraty krwi), w terapii niedokrwistości niedoborowych (żelazo, witaminy B6, B12 i kwas foliowy), w ocenie erytropoezy po przeszczepie szpiku, w ocenie erytropoezy w przypadku niedokrwistości aplastycznej indukowanej lekami, w terapii erytropoetyną.
Wszystkie badania można wykonać w sieci Laboratoriów DIAGNOSTYKA.

Witamina C – rola w organizmie, nadmiar, niedobór i źródła

Czym jest hipervitaminoza – kiedy może wystąpić i jakie są jej objawy?

Awitaminoza – jakie są przyczyny niedoboru witamin i jak go rozpoznać

Niedobory witamin – rozpoznawanie objawów i profilaktyka

Szybkie męczenie się przy małym wysiłku – co może oznaczać i jak poprawić wydolność fizyczną