Przed wizytą w laboratorium zawsze należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi przygotowania się do badań. Nieodpowiednie – może dać wyniki fałszywe.

Badania laboratoryjne to jedne z najpopularniejszy i najskuteczniejszych metod diagnostycznych, pozwalających ocenić stan zdrowia i wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu. Aby jednak były jak najbardziej wiarygodne, trzeba się do nich odpowiednio przygotowywać. Dotyczy to niemal wszystkich badań, a zwłaszcza badań moczu i kału, gdzie błąd przed laboratoryjny może mieć bardzo duży wpływ na wyniki badań.

Najlepiej rano i na czczo

Wszystkie badania zaleca się wykonywać rano. Dlaczego? Zmiany fizjologiczne, jakie zachodzą w naszym organizmie, podlegają rytmowi dobowemu. Według specjalistów stężenie wielu parametrów istotnych dla funkcjonowania naszego organizmu najwyższe jest rano. Tylko w nielicznych przypadkach pora dnia nie ma znaczenia. Zalicza się do nich badania serologiczne w kierunku infekcji (np. Toxoplazmoza IgG, IgM, Borelioza IgG, IgM), badania grup krwi, badania genetyczne i badania alergologicznych IgE. Pora dnia ma za to znaczenie w przypadku pobierania krwi na oznaczanie hormonów tarczycy i hormonów płciowych. Większość badań zaleca się wykonywać na czczo. Co to znaczy być na czczo? Oznacza to nie tylko, by nie spożywać posiłków bezpośrednio przed badaniem. Uważa się, że ostatni posiłek powinien być zjedzony na 8-12 godzin przed wizytą w laboratorium. W przypadku niektórych badań, istnieją dodatkowe zalecenia. Na przykład w przypadku oznaczania poziomu cholesterolu, glukozy, trójglicerydów czy leukocytów, przez cały dzień poprzedzający badanie należy powstrzymać się od jedzenia tłustych i słodkich potraw oraz picia alkoholu. Przed wyjściem do laboratorium można, a nawet trzeba, napić się natomiast wody. Wypicie szklanki wody przed wyjściem do laboratorium ułatwi pielęgniarce znalezienie odpowiedniej żyły.

Przygotowanie do badania moczu

Specjalne przygotowanie dotyczy także badania moczu. Przed pobraniem moczu zalecane jest stosowanie umiarkowanej, zwyczajnej diety oraz przyjmowanie takiej samej ilości wody, jaką spożywamy na co dzień. Nie zaleca się podejmowania nadmiernego wysiłku fizycznego, który może spowodować pojawienie się w moczu lub zwiększenie stężenia białka i ciał ketonowych. W dobie poprzedzającej badanie zaleca się powstrzymywanie od stosunków płciowych. Mocz należy pobrać rano, tuż po obudzeniu, z pierwszej porannej porcji moczu ze środkowego strumienia. Należy pamiętać, by wcześniej umyć okolice ujścia cewki moczowej ciepłą wodą bez środków myjących i dezynfekujących. Mocz do analizy pobiera się do czystego pojemnika jednorazowego (do nabycia w aptece lub w laboratorium). Pojemnik opisuje się imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia. Próbkę moczu należy dostarczyć jak najszybciej do laboratorium. Zaleca się, aby transport moczu w temperaturze pokojowej trwał krócej niż 2 godziny. W przypadku utrzymania próbki w temperaturze 2-8°C czas transportu może wydłużyć się do 4 godzin.

Posiew moczu – na czym polega?

Badanie glukozy w moczu – na czym polega i kiedy się je wykonuje?

Przygotowanie do badania kału

Dobrze przygotować trzeba się do badania kału. Przed badaniem należy zaopatrzyć się w specjalny pojemniczek, który można kupić w aptece. Próbki kału do badania najlepiej pobierać przed rozpoczęciem leczenia, ponieważ wiele leków utrudnia rozpoznawanie przyczyn problemów (np. związki baru, bizmutu, leki przeciwgorączkowe, antybiotyki). W przypadku ich stosowania próbki kału należy pobierać po tygodniu od zakończenia kuracji, a w przypadku antybiotyków – po upływie 2 tygodni. W przypadku biegunki próbka kału powinna być pobierana jak najwcześniej od wystąpienia objawów, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. W okresie nawrotu biegunki pobrania należy dokonać natychmiast, nie czekając na uformowanie się stolca. Bez względu na wielkość próbki należy pamiętać, aby do badania kał był pobierany z kilku miejsc, szczególnie zawierających materiał patologiczny: śluz, krew lub ropę. Przed pobraniem próbki kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy. Kał należy oddać do jednorazowego jałowego pojemnika. Za pomocą łopatki z jałowego pojemnika transportowego, pobrać próbkę wielkości orzecha laskowego (w przypadku kału płynnego 2-3 ml) i umieścić ją w pojemniku. Pojemnik szczelnie zamknąć, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, opisać imieniem i nazwiskiem zgodnie ze skierowaniem, włożyć do woreczka foliowego – woreczek zawiązać. Przechowywać i transportować w temperaturze pokojowej, dostarczyć do laboratorium w ciągu 2-3 godzin. Gdy to niemożliwe, materiał przechowywać w temperaturze chłodziarki 2-8°C i dostarczać w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od pobrania.

Jak wykryć chorobę pasożytniczą?

Laboratorium a punkt pobrań – czym się różnią?

Wszystko, co musisz wiedzieć o badaniach laboratoryjnych